Nagrody

Nagrody po pierwszej rundzie turnieju Porsche Inter Auto Polska Golf Business League

 • I miejsca w klasyfikacji stableford netto w trzech grupach handicapowych [0-12], [12,1-24], [24,1-36] – nagrody rzeczowe
 • I miejsce w klasyfikacji strokeplay brutto dla grupy handicapowej [0-12] – nagrody rzeczowe
 • Dodatkowe nagrody:
  • Longest Drive – nagrody rzeczowe od sponsorów dołków konkursowych
  • Nearest to the Pin – nagrody rzeczowe od sponsorów dołków konkursowych
  • Hole in One – wyjazd na finał zagraniczny Golf Business League

Nagrody po dwóch rundach turnieju Porsche Inter Auto Polska Golf Business League

 • I, II, III miejsca w klasyfikacji stableford netto w trzech grupach handicapowych [0-12], [12,1-24], [24,1-36] – nagrody rzeczowe
 • I miejsce w klasyfikacji strokeplay brutto po dwóch rundach dla grupy handicapowej [0-12] – nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna Porsche Inter Auto Polska Golf Business League

W klasyfikacji generalnej (po zakończeniu ligi) nagrodzonych zostanie 9 najlepszych graczy, którzy otrzymają zaproszenie do bezpłatnego udziału w zagranicznym finale. Do klasyfikacji tej zalicza się sumę punktów stbf netto z maksymalnie trzech turniejów dla każdego zawodnika (3 najlepsze rezultaty stbf z turniejów rozegranych przez gracza w ramach Golf Business League 2020). W przypadku remisu w klasyfikacji generalnej, porównywane będą trzy ostatnie starty gracza. Zwycięża ten gracz, który w ostatnim rozegranym przez niego turnieju (lub turniejach licząc od ostatnio rozegranego) uzyskał lepszy wynik.
Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w 3 grupach HCP – nagrodzone zostaną 3 najlepsze osoby z każdej grupy HCP [0-12], [12,1-24], [24,1-36] .

Przynależność do grup HCP na czas cyklu ustalane są wg aktualnego HCP na dzień startu w pierwszym turnieju w cyklu  – oznacza to że gracz zostaje przypisany do grupy na podstawie HCP, jaki miał w dniu pierwszego startu w Biznes Lidze i w tej grupie pozostaje do końca cyklu.

Prawo do udziału w finale zagranicznym obejmuje – zakwaterowanie w luksusowym hotelu ***** (5 dni, BB) w pokoju 2-osobowym, grę na mistrzowskich polach golfowych oraz udział w atrakcjach dodatkowych. Nie obejmuje przelotu. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej – do wyjazdu uprawniony jest tylko zdobywca nagrody. W przypadku niemożności uczestnictwa w turnieju wyjazdowym – nagroda przepada. Jeśli zwycięzca nagrody wygra ją po raz drugi nagroda nie przechodzi na kolejna osobę z listy.

Porsche Golf Cup

W ramach jednego z turniejów cyklu Porsche Golf Business League zostanie również rozegrany turniej Porsche Golf Cup, który odbędzie się 25 czerwca na polu Sobienie Królewskie pod Warszawą. Turniej po raz kolejny jest oficjalnymi eliminacjami do światowego finału Porsche World Cup, który jak co roku odbędzie się na Majorce. Team Poland będą reprezentować zwycięzcy trzech grup handicapowych [0-12], [12,1-24], [24,1-36] w klasyfikacji stableford netto oraz zwycięzca kategorii strokeplay brutto. Kategorią nadrzędną jest kategoria brutto.

Kwalifikacja na światowy finał Porsche Golf Cup przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie dwa poniższe warunki:

 • są właścicielami samochodów marki Porsche (lub członkami ich rodzin, zamieszkującymi te same gospodarstwa domowe)
 • nie brały udziału w światowym finale Porsche Golf Cup, w ciągu ostatnich 3 lat. (W Porsche World Cup 2021 mogą wziąć udział zwycięzcy narodowych kwalifikacji z roku 2017 i wcześniej).

Jeśli w turnieju zwycięży osoba niespełniająca powyższych kryteriów otrzyma ona puchar i nagrody, ale prawo reprezentowania kraju w światowym finale przypadnie kolejnej osobie z listy zwycięzców.

Uwaga – w 2020 roku do klasyfikacje Porsche Golf Cup brane są wyniki z 2 dni turnieju!