Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące turnieju prosimy o kontakt:

Kamila Nowakowska

Senior Project Manager

tel.  +48 696 445 687
email: kamila.nowakowska@golf24.pl

Organizatorem Golf Business League jest:

G24 Group Sp. z o.o.

ul. Żmigrodzka 244A
51-131 Wrocław

email: biuro@g24group.pl

Nr konta Santander Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001